1391/07/10

 

آدرس:

ايران - تهران خيابان پاستور - خيابان 12 فروردين - پلاك 69 - انستيتو پاستور ايران - دبيرخانه شبكه بيو تكنولوژي پزشكي كشور .

تلفن:

6۶954324 - 21 - 98+فكس: 6۶480780 - 21 - 98+
6۶953312 - 21 - 98+پست الكترونيكي: iranbo@gmail.com
 داخلي 2444 و 2445 آدرس سايت: http://www.mbn.ir